Predsjednik Upravnog vijeća

mons. Franjo Ćuk

 

Ravnateljica Caritasa  

gđa Kristina Radić

 

Članovi Upravnog vijeća 

mons. Franjo Ćuk, predsjednik,

vlč. Božo Pinjuh, podpredsjednik,

g. Miro Abramović,

gđa Kornelija Marovići

gđa Ivanka Đenđinović

Najave

Idi na vrh