Caritas je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija ostvariti pravedniji i sretniji svijet. Djeluju kao glas siromašnih i obespravljenih kako bi ih osposobili i ohrabrili da govore u svoje ime. Svoj identitet crpi iz dubokih korijena Katoličke crkve, a inspiracija mu je Sveto Pisma i tradicija socijalnog nauka Katoličke crkve i crkvenog poslanja. Također je orijentiran prema ustavu Republike Hrvatske i važećim zakonskim propisima te stručnim standardima.

Prvi Caritas u Hrvatskoj je osnovao bl. Alojzije Stepinac 1934.godine, a današnji ustroj je uspostavljen 1992. godine.

Nakon ponovne uspostave Caritas Sisačke biskupije osnovan je u ožujku 2010. godine 

Trenutno Caritas Biskupije brine za oko 2000 potrebitih obitelji i svakodnevno u pučkoj kuhinji kuha 160 toplih obroka.

Najave

Idi na vrh